Hãy Hát Cho Tự Do

Tác giả: Nhạc Thái Hoàng, thơ Mưa Phố Núi

Ca sỹ thể hiện: TPB; Lang Thang; DRD

Một giọng hát cất lên đòi tự do, nhiều giọng hát khát khao cùng hòa vang. Triệu giọng hát ngân nga giữa đời... Thành bài ca tự do cho nhân loài. Lửa bừng cháy, hỡi trái tim Việt Nam! Là dòng máu khát khao đòi tự.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Mưa Phố Núi (Thơ)