Hồng Ân Cảm Tạ

Tác giả: Lm. Văn Chi

Ca sỹ thể hiện: Như Mai

1). Ngày con sinh ra đời, ngọt tiếng khóc trên môi. Ngày con sinh ra đời, một nhung nhớ khôn nguôi. Về tình yêu thương đó, tình yêu rất xa khơi. Theo con suốt cuộc đời. Ngày con sinh ra đời, và cuộc sống lên khơi. Ngài.

Giọt Lệ Thống Hối

Tác giả: Lm. Văn Chi

Ca sỹ thể hiện: CaliMoon

Có những giọt nước mắt khóc cho tội đời. Có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn. Đường đời quá khứ, một thoáng xa xôi. Bao nhiêu tội với Ngài. Có những giọt nước mắt, khóc cho phận này. Có những giọt nước mắt, khóc đời.