Con Đường Chúa Đã Đi

Tác giả: Lm. Văn Chi

Ca sỹ thể hiện: Hồng Thảo

Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua. Con đường nào Ngài ra pháp trường. Mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai. Đau thương nào phủ kín tâm tư. Đường tình đó Ngài dành cho con. Đk: Lạy.

Giọt Lệ Thống Hối

Tác giả: Lm. Văn Chi

Ca sỹ thể hiện: CaliMoon

Có những giọt nước mắt khóc cho tội đời. Có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn. Đường đời quá khứ, một thoáng xa xôi. Bao nhiêu tội với Ngài. Có những giọt nước mắt, khóc cho phận này. Có những giọt nước mắt, khóc đời.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lm. Văn Chi