Dọn Quán Bán Hàng

Tác giả: Chưa Biết
Dọn quán í ơ cũng có á bán hàng là anh rằng Hai ơi...
Nay bên la người về dọn quán nay á bán hàng i
Để tôi ớ là tôi là khách ớ tình tang như luống tính
Lính tính tang như luống tính tình tình cái nỗi đi qua đàng
Ấy..mấy chơi chơi là như vào chơi, nói cái-nỗi như duyên tình
Sao khéo bén duyên sao khéo bén duyên ớ hớ đôi ba người ơi
Có cái quả như nưng hời, nưng hỡi đôi người nưng i...
Mỗi người mỗi chốn mỗi nơi là chị rằng Ba ơi
Mỗi người mỗi chốn mỗi nơi là một nơi i
Gặp ớ nhau..là nhau ta kết lý tình tang
như luống tính, lính tính tang, như luống tình,
Tình cái nỗi như ở đời Ấy mấy nhau nhau là như với nhau
Nói cái-nỗi như duyên tình sao khéo bén duyên, sao khéo bén duyên
Ớ hơ đôi ba người ơi
Có cái quả như nưng hời, nưng hỡi..đôi người nưng i

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫

Cái con bên á dao cau là anh rằng Tư..ơi
Cái con bên à dao cau ì... người chỉ lên trên trời
Chúng tôi thời vạch xuống đất
Lý tình tang như luống tính, lính tính tang như luống tình
Tình cái nỗi như thề nguyền ì
Ấy mấy nhau nhau là như với nhau
Nói cái-nỗi như duyên tình
Sao khéo bén duyên sao khéo bén duyên ớ hơ đôi ba người ơi
Có cái quả như nưng hời, nưng hỡi đôi người nưng í i
Đã lấy thì lấy cho đến tận già là chị rằng Năm ơi i
Đã lấy thì lấy cho đến tận già ì i
Lấy ***..là *** ba tháng lý tình tang
Như luống tính lính tính tang, như luống tình
Tình cái nỗi như người ta ấy mấy chê chê là như cười chê
Nói cái-nỗi như duyên tình
sao khéo bén duyên, sao khéo bén duyên
Ớ hớ đôi ba người ơi
Có cái quả như nưng hời, nưng hỡi... đôi người nưng i...
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 87 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4