Vầng Trăng Tao Ngộ

Tác giả: Nhạc Kiều Tấn, lời Lâm Viên

Ca sỹ thể hiện: Cẩm Ly

Em nhớ thương vầng trăng ấy anh ơi,trăng trắc triu cho ánh vàng muôn nơi. Đàn ai rau nghe nỉ non bài vọng cổ,ngọt câu ca thêm thắm đợm tình ta. Trăng thiết tha qua bao mùa hò hẹn,vẫn thủy chung cùng tròn vẹn bên nhau. Đêm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lâm Viên (Lời)