Phố Mưa Bay

Tác giả: Nhạc Anh Lời Việt : Đỗ Quang

Ca sỹ thể hiện: 1088

Phố mưa bay hôm nào nhớ không em. Bàn chân bươc đi trong âm thầm. Và nhớ em đau trong lòng. Khóc thương tình yêu đơn phương. Biết hôm nay không còn yêu người. Vậy sao vẫn khóc như hôm nào. Nhớ em ngồi ôm gối nhói.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc Anh Lời Việt : Đỗ Quang