Khoảng Trời Riêng Em

Tác giả: Nhạc Thái Hoàng, thơ Đình Nguyên

Ca sỹ thể hiện: Lang Thang

Nơi khoảng trời riêng em, tiếng đàn tôi ở đó! Mong manh âm vọng của nỗi buồn, còn sót lại chút hồng tươi mùa hạ, sớm mai về tay hái nụ chiêm bao. Nơi khoảng trời riêng em , bài thơ tôi trú ngụ. Môi nhạt nhòa son cũ.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đình Nguyên (Thơ)