Giải Ðạo Huyền

Tác giả: Nhạc (Chuyện Tình Lan Và Ðiệp), thơ Thích Giác Thanh

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond

Tôi kể người nghe chuyện xưa mà thật. Có một người con hiếu. Ðức Mục Kiền Liên đi xuống tận âm cung. Nước mắt lệ sầu tuôn. Vì thấy mẫu thân đang vướng mắc trong cảnh u minh. Tâm tư không an nhàn. Thương thay cho bà ngày xưa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ (Chuyện Tình Lan Và Ðiệp)