Xót Xa

Tác giả: Nhạc Đoàn Xuân Mỹ, thơ Đoàn Quân

Ca sỹ thể hiện: Đông Quân

Đèn vàng lùa ngõ vắng. Đêm phủ ghế mây thưa. Nghiêng đầu em sâu lắng. Lặng lẽ anh nhìn mưa. Day dứt một cung đàn. Buồn rơi mộng hợp tan. Bâng khuâng em ghế đá. Mặc anh biển sóng tràn. Hạt huyền đen hay sáng. Đâu thể sánh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Quân (Thơ)