Ánh Sáng Pháp Hoa

Tác giả: Lê Tiến Tiền
NAM MÔ PHÁP HOA
HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT!
NAM MÔ PHÁP HOA
HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT!
NAM MÔ PHÁP HOA
HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT!

Lòng con hạnh phúc biết bao
Được duyên trì niệm Pháp Hoa
Thích Ca Mâu Ni Phật
Con nguyện hiểu nghĩa
Chơn thật của Đấng Như Lai
Lòng con mừng vui biết ơn
Nguyện nương tựa Phật Thế Tôn
Lý Kinh sáng suốt như đèn
Soi vào tâm trí
Đen tối bỗng dưng sáng liền

Đã từ lâu mê lầm chẳng hay
Vô minh lấp nên còn tối tăm
Có Pháp Hoa tỏa ánh nghĩa mầu
Thật diệu vi rất sâu vô thượng
Lòng kính thành cúi đầu
Con lạy sám hối
Nguyện từ nay thọ trì pháp hoa
Đèn Huệ sáng của Phật Thích Ca
Giúp chúng sanh thoát cõi ta bà
Được xóa tan hết bao tội lỗi
Từ quang nơi Kinh Pháp Hoa
Sáng ngời

Pháp vi diệu rất sâu vô thượng
Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp
Con nay thấy nghe được thọ trì
Nguyện hiểu nghĩa chơn thật
Của Như Lai
NAM MÔ BỔN SƯ
THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Đã từ lâu mê lầm chẳng hay
Vô minh lấp nên còn tối tăm
Có Pháp Hoa tỏa ánh nghĩa mầu
Thật diệu vi rất sâu vô thượng
Lòng kính thành cúi đầu
Con lạy sám hối
Nguyện từ nay thọ trì pháp hoa
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Phương Khoa
Bài này đã được xem 136 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4