Hào Hoa

Tác giả: Giao Tiên & Vũ Sinh

Ca sỹ thể hiện: Đình Văn; Tài Linh; Mộng Thi; Khả Tú; Mai Tuấn; Yến Khoa; Hoàng Tâm; Thúy Hương; Phương Thanh; Quang Hà; Hà Phương; Hoài Linh; Cindy Thái Tài; Linda Trang Đài

Chúng bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà. Có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết chừng nào. Tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng "Có người nào mà không mơ ước?". Thế mà lòng em vẫn chưa được.