Tình Ngàn Dặm

Tác giả: Dương Tư Thông & Lệ Hạnh

Ca sỹ thể hiện: Trường Vũ

Trời làm chia ly em với tôi. Xa cách đôi nơi người phương trời. Tôi vui với đời nổi trôi. Em về cùng người yêu mới. Sẽ không còn kỉ niệm chung đôi. Người ở phương xa tôi ở đây. Trông ngóng phương kia chờ phương này. Xa.

Xa Người Yêu

Tác giả: Dương Tư Thông & Lệ Hạnh

Ca sỹ thể hiện: Trường Vũ; Phi Nhung; Mạnh Quỳnh; Tài Linh; Kim Tử Long; Lâm Truyền; Mai Thiên Vân; Chế Linh; Nhật Duy; Duy Vũ; Tuấn Linh; Hạ Vy; Duy Trường; Chế Kha; Quang Lập; Nhật Phong

Trời làm chia ly em với tôi. Xa cách đôi nơi người phương trời. Tôi vui với đời nổi trôi. Em về cùng người yêu mới. Sẽ không còn kỉ niệm chung đôi. Người ở phương xa tôi ở đây. Trông ngóng phương kia chờ phương này. Xa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lệ Hạnh