Sweet But Psycho

[Chorus:]
Oh, she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she's screamin'
I'm-ma-ma-ma out my mind
Oh, she's hot but a psycho
So left but she's right though
At night she's screamin'
"I'm-ma-ma-ma out my mind.

[Verse 1:]
She'll make you curse, but she a blessing
She'll rip your shirt within a second
You'll be coming back, back for seconds
With your plate, you just can't help it.

[Pre-Chorus:]
No, no
You'll play alo-o-ong
Let her lead you o-o-on
You'll be saying No, no
Then saying Yes, yes, yes
'Cause she messin' with your head.

[Chorus:]
Oh, she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she's screamin'
I'm-ma-ma-ma out my mind
Oh, she's hot but a psycho
So left but she's right though
At night she's screamin'
I'm-ma-ma-ma out my mind.

[Post-Chorus:]
Grab a cop gun kinda crazy
She's poison but tasty
Yeah, people say Run, don't walk away
'Cause she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she screamin'
I'm-ma-ma-ma out my mind.

[Verse 2:]
See, someone said, don't drink her potions
She'll kiss your neck with no emotion
When she's mean, you know you love it
She tastes so sweet, don't sugar coat it.

[Pre-Chorus:]
No, no
You'll play alo-o-ong
Let her lead you o-o-on
You'll be saying No (no, no, no), no (no)
Then saying Yes, yes, yes
'Cause she messin' with your head.

[Chorus:]
Oh, she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she's screamin'
I'm-ma-ma-ma out my mind
Oh, she's hot but a psycho
So left but she's right though
At night she's screamin'
I'm-ma-ma-ma out my mind.

[Post-Chorus:]
Grab a cop gun kinda crazy
She's poison but tasty
Yeah, people say Run, don't walk away
'Cause she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she's screamin'
I'm-ma-ma-ma out my mind.

[Bridge:]
You're just like me, you're out your mind
I know it's strange, we're both the crazy kind
You're tellin' me that I'm insane
Boy, don't pretend that you don't love the pain.

[Chorus:]
Oh, she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she's screamin'
I'm-ma-ma-ma out my mind
Oh, she's hot but a psycho
So left but she's right though
At night she's screamin'
I'm-ma-ma-ma out my mind.

[Post-Chorus:]
Grab a cop gun kinda crazy
She's poison but tasty
Yeah, people say Run, don't walk away
'Cause she's sweet but a psycho
A little bit psycho
At night she's screamin'
I'm-ma-ma-ma out my mind.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 112 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4