Tự Lòng Ta

Tác giả: Vũ Ngọc Toản

Ca sỹ thể hiện: Kim Linh

Cùng về đây trong tay thật vui. Cùng chia sẻ khúc hát yêu đời. Lòng thảnh thơi trao nhau nụ cười. Bạn hữu ơi. Ngày buồn lơi nên ta sầu thôi. Vì ham muốn chấp vướng danh lợi. Tài sắc nên ta luôn mê muội. Mà nổi trôi.

Tuổi Trẻ Tâm Lành

Tác giả: Vũ Ngọc Toản

Ca sỹ thể hiện: Bá Thắng; HÒA HIỆP; THẾ THÀNH; Tú Linh; NGUYỄN DỨC

Tuổi trẻ em như bình minh, một trời tươi sáng. Tuổi trẻ em như dòng sông, tưới mát khô cạn. Lòng vui sướng, buổi sáng nay em về. Với khóa tu mùa hè. Về đây, bên nhau cho cơn buồn tan. Thấy tâm thênh than bình an. Vửng tin.

Ươm Mầm

Tác giả: Nhạc Vũ Ngọc Toản, thơ Thích Chân Tính

Ca sỹ thể hiện: Nguyễn Đức; Mã Tuyết Nga

Hôm nay gieo hạt giống. Tương lai gặt hoa trái. Hôm nay ý nghĩ lành. Miệng nói những lời lành. Thân làm các việc lành. Quả lành sẽ theo ta. Như bóng đi theo hình. Hình ngay bóng thẳng ngay. Hôm nay ý nghĩ xấu. Miệng nói.

Về Chùa Sám Hối

Tác giả: Vũ Ngọc Toản

Ca sỹ thể hiện: Hùng Thanh; Quách Tuấn Du

Đêm nay trăng sáng. Đêm sáng mười tư. Đêm nay trăng sáng. Đêm sáng mùa thu. Sáng đường con đi. Đến chùa sám hối. Đêm nay trăng sáng. Đêm sáng mười tư. Đêm nay trăng sáng. Đêm sáng mùa thu. Sáng đẹp tâm con. Phá tan mê.

3 Pages<123
danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản