Beautiful, Dirty, Rich

Tác giả: Chưa Biết
Beautiful, dirty dirty rich rich dirty dirty
Beautiful dirty rich
Dirty dirty rich dirty dirty rich beautiful
Beautiful and dirty dirty rich rich dirty We got a redlight
Pornographic dance fight
Systematic, honey
But we got no money Our hair is perfect
While were all getting shit wrecked
It's automatic, honey
But we got no money Daddy I'm so sorry, I'm so s-s-sorry yeah
We just like to party, like to p-p-party yeah Bang bang, we're beautiful and dirty rich
Bang bang, we're beautiful and dirty rich We live a cute life
Soundfanatic, pants tighter than plastic, honey
But we got no money We do the dance right
We have got it made like
Ice cream topped with honey
But we got no money Daddy I'm so sorry, I'm so s-s-sorry yeah
We just like to party, like to p-p-party yeah Bang bang, we're beautiful and dirty rich
Bang bang, we're beautiful and dirty rich A bang bang bang, bang bang bang, beautiful, dirty rich
A bang bang bang, bang bang bang, beautiful, dirty rich Bang bang, we're beautiful and dirty rich
Bang bang, we're beautiful and dirty rich X5
Bang bang

Bài hát trong album

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 127 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4