Money Honey

Tác giả: Chưa Biết
That's M O N E Y, so sexy, I Damn, I love the Jag, the jet and the mansion
Oh yeah
And I enjoy the gifts and trips to the islands
Oh yeah It's good to live expensive you know it
But my knees get weak, intensive When you give me k-kisses
That's money, honey
When I'm your lover and your mistress
That's money, honey When you touch me it's so delicious
That's money, honey
Baby, when you tear me to pieces
That's money, honey That's M O N E Y, so sexy, I
That's money, honey Damn, I'd love a boat by the beach on the west coast
Oh yeah
And I'd enjoy some fine champagne while my girls toast
Oh yeah It's good to live expensive you know it
But my knees get weak, intensive When you give me k-kisses
That's money, honey
When I'm your lover and your mistress
That's money, honey When you touch me it's so delicious
That's money, honey
Baby, when you tear me to pieces
That's money, honey You know I appreciate the finer things
But it's not what makes me happiest, baby
(I can do without it, babe)
Your tender loving's more than I can handle
Never burn out this candle, baby, baby K-k-kisses
That's money, honey
When I'm your lover and your mistress
That's money, honey When you touch me it's so delicious
That's money, honey
Baby, when you tear me to pieces
That's money, honey When you give me k-kisses
That's money, honey
When I'm your lover and your mistress
That's money, honey When you touch me it's so delicious
That's money, honey
Baby, when you tear me to pieces
That's money, honey When you give me k-kisses
That's money, honey
When I'm your lover and your mistress
That's money, honey When you touch me it's so delicious
That's money, honey
Baby, when you tear me to pieces
That's money, honey That's M O N E Y, so sexy, I

Bài hát trong album

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 141 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4