Trên Bốn Vùng Chiến Thuật (Tren 4 Vung Chien Thuat)

Tác giả: Truc Phương

Ca sỹ thể hiện: Đỗ Chánh

Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu giày, lửa thù no đôi mắt, chân nghe lạ từng khu chiến thuật, áo đường xa không ấm gió phương xa, nghìn đêm vắng nhà. Mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào. Đồng ruộng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Truc Phương