Đồng Tâm Hướng Thiện

Tác giả: Tịnh Hải

Ca sỹ thể hiện: Quý Luân & Diệu Hiền; Trần Hồng Nhung

Hồng trần là chốn vô thường. Mau kíp quay đầu hướng thiện. Vì say đắm mê đồ. Chìm trong bể khổ đau trầm luân. Từng ngày vượt thoát tham sân si. Tâm trí ta dần sáng ngời. Cùng Thầy tốt bạn lành. Dìu nhau thoát kiếp luân.

Đạo Tràng Tịnh Độ

Tác giả: Tịnh Hải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond; Trung Hậu; CÔNG BẰNG; Kim Linh; Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Một đạo tràng trang ngiêm , một đào tràng thanh tịnh. Cùng niệm A DI ĐÀ, dù đi đứng nằm ngồi. Đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A DI ĐÀ. Cùng ngồi lại bên nhau. Ta niệm A DI ĐÀ. Một đạo tràng an vui, dạy mọi người.

Con Quy Y Tam Bảo

Tác giả: Tịnh Hải

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond; Trung Hậu; Ngọc Kiều Oanh

Sống trên cõi đời này, bao nỗi buồn chua cay. Sống trong thế gian này, nhiều niềm đau lắm thay. Và kể từ hôm nay. Lòng thành con đã quyết. Quay về mong nương tựa. Ba ngôi báu trọn đời. Con nhìn thấy phía trước. Ánh đạo.

2 Pages<12