Thiêng Liêng Tình Mẹ (Tân Cổ) (Tân Cổ Thiêng Liêng Tình Mẹ)

Tác giả: Mai Thu Sơn & Viễn Châu (Vọng Cổ)

Ca sỹ thể hiện: Hồng Nhung; Hồng Phượng; Hương Lan; Hương Thủy; Mai Thiên Vân

Mẹ: Mắt trần lúc sinh ra đời, bóng hình trước tiên con nhìn là mẹ yêu. Con: Dòng máu nóng chảy trong người, nhịp tim hơi thở môi cười, nguồn khơi từ bầu sữa mẹ tôi. Đứng ngồi bước đi lần đầu, cũng từ cánh tay dịu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Viễn Châu (Vọng Cổ)