Santeria

Tác giả: Nhạc Ngoại
I don't practice Santeria
I ain't got no crystal ball
Well I had a million dollars but I
I'd spend it all
If I could find that heina and that sancho that she's found
Well I'd pop a cap in sancho and I'd slap her down.

What I really wanna know
My baby
What I really want to say I can't define
Well it's love that I need, oh
But my soul will have to
Wait till I get back find heina of my own
Daddy's gonna love one and all.

I feel the break
Feel the break
Feel the break and I got live it out
Oh, yea huh, well I swear that I
What I really wanna know
My baby
What I really want to say I can't define
Got love make it go
My soul will have to.

Ohhh, what I really wanna say
My baby
What I really wanna say is I've got mine
And I'll make it, yes, I'm comin' up.

Tell Sanchito that if he knows what is good for him he best go run and hide
Daddy's got a new .45
And I won't think twice to stick that barrel straight down sancho's throat,
Believe me when I say that I got somethin' for his punk ass.

What I really wanna know
My baby
Oh what I really wanna say is there's just one
Way back
And I'll make it, yea
But my soul will have to wait.

Yeah, yeah, yeah
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 177 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4