The Best Side Of Life

Tác giả: Sarah Connor
1. The best time of the year
Is calling me home
The best time of the year
And I won't be alone.

The best time of the year
I'll share it with you
When I look in your eyes
All my dreams will come true.

The best time of the year
I'll follow my heart
Through the wind and the rain
No matter how far.

[Chorus:]
I can feel all the magic tonight
On the best side of life...

2. Your loving arms
Your tender smile
We'll just forget the world around us
For a little while
There's only you
And me tonight
I can feel the joy and happiness inside
Cause you're with me.

On the best side of life
It's wherever you are
On the best side of life
You're my light, you're my star.

3. I can feel it coming
Coming over me
I can feel the love so deep and endlessly
It'll be forever
It'll be alright
I can feel the joy and happiness inside
Cause you're with me tonight.

On the best side of life
It's wherever you are
On the best side of life
You're my light, you're my star
I can see our future so bright.

Your loving arms
Your tender smile
We just forget the world around us
For a little while
There's only you
And me tonight
I can feel the joy and happiness inside
Cause you're with me.

The best time of the year
I'll follow my heart
Through the wind and the rain
No matter how far.

Cause you're with me tonight.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 26 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4