Đừng Bỏ Em Một Mình (Đừng Bỏ Anh Một Mình)

Tác giả: Nhạc Phạm Duy, thơ Minh Đức Hoài Trinh

Ca sỹ thể hiện: Đức Tuấn; Carol Kim; Như Mai; Thanh Lan; Giao Linh; Hoàng Oanh; Nhật Trường; Mai Khôi; Hương Giang; Thái Hiền; Ý Lan; Lệ Thu

Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Trời lạnh quá trời lạnh quá. Sao đành bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Chiều lộng gió chiều lộng gió. Sao anh đành bỏ em. Lời nào đó lời nào đó.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Minh Đức Hoài Trinh (Thơ)