Chờ Em Trong Đêm 2

Tác giả: Nhạc Khắc Việt, lời Hồ Hưng Dũng

Ca sỹ thể hiện: Hồ Hưng Dũng

Nhìn xung quanh không còn ai. Đi cùng anh trong đêm vắng tanh. Lòng anh thấy lẻ loi giữa đêm buồn. Tại vì sao đêm trăng ngày xưa. Mình chia hai lối đi ngày nay. Để giờ đây anh xót xa chỉ mình anh. Hỏi vì sao trên trời.