Không Còn Ai Nhớ Nữa

Tác giả: Phan Thanh Tâm

Ca sỹ thể hiện: Diễm Chi

Không còn ai nhớ nữa, giữa mênh mang cuộc đời. Nói giùm ta hỡi gió, những yêu thương ngày cũ. Không còn ai đến nữa, bây giờ là hư không. Giữ giùm ta bụi đỏ, chút bâng khuâng bạc lòng. Không còn ai nhớ nữa, lũ chim quên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phan Thanh Tâm