Thày & Chuyến Đò Xưa

Tác giả: Nhạc Trần An, thơ Nguyễn Quốc Đạt

Ca sỹ thể hiện: Trần An

LẶNG XUÔI NĂM THÁNG ÊM TRÔI. CON ĐÒ KỂ CHUYỆN MỘT THỜI RẤT XƯA. RẰNG NGƯỜI CHÈO CHỐNG ĐÓN ĐƯA. MẶC CHO BỤI PHẤN GIỮA TRƯA RƠI NHIỀU. BAY LÊN TỰA NHỮNG CÁNH DIỀU. KHÁCH NGÀY XƯA ĐÓ ÍT NHIỀU LÃNG QUÊN. RỜI XA BẾN NƯỚC QUÊN.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Đạt (Thơ)