Give Me Just One Night

Tác giả: Nhạc Ngoại
You keep telling me you want me
Hold me close all through the night
I know!! that deep inside you need me
No one else can make it right
Don't you try to hide the secret
I can see it in your eyes
You said the words without speaking
Now I'm gonna make you mine!

Give me just one night, una noche!
A moment to be by your side
Give me just one night, una noche!
I'll give you the time of your life!
(the time of you life, ooooh)
(I'll give you the time of your life)
(oooh baby yeah!).

Your eyes of passion make me crazy
Your existence makes me wild
I wanna loosen up your feelings
see what's hiding inside.

Just give me one night, una noche!
A moment to be by your side
Give me just one night, una noche!
I'll give you the time of your life
(the time of your life oooooh ooh yeah)
(oooh baby).

Aye que rico [mmm how good]
me pone loca [you make me crazy]
como te mueves [how you move]
como me toca [how you touch me]
tu movimiento [your movement]
tu sentimiento [your feeling]
si yo te quiero [yes I love you]
te doy la noche [I give you the night]
toda la noche [all the night]
Aye, vamos! [let's go!].

Give me just one night!
(Give me one night baby)
A moment to be by your side
Give me just one night
(Ahh Just one night ohh baby)
I'll give you the time of your life
(I'll give you the time of your life)
Give me just one night.

Give me just one night, una noche
A moment to be by your side
(A moment to be by your side)
Give me just one night, una noche (ohh yeah)
I'll give you the time of your life.

(Come on come on come on now baby).

Give me just one night, una noche
A moment to be by your side
(A moment to be by your side)
Give me just one night, una noche
I'll give you the time of your life
(I'll give you the time of your life)
(the time of your life).

ohhh yeah.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 158 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4