Lien Khuc Phuong Hoang 2

Tác giả: Le Huu Ha

Lien khuc Phuong Hoang 2 (G). Yêu em vì ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét hờn Yêu em vì ta khinh khi dối gian. Yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời. Yêu em vì ta không tin ở trời. Tôi muốn mình tìm đến thiên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Le Huu Ha