Dirty

Tác giả: Nhạc Ngoại
Keep knocking
No ones there
Pouring down
Near people I'm out here
By myself, all alone
Ready to blow my head off
I hurt so bad inside I wish you could see the world
Through my eyes
Each day is the same
I just wanna laugh again Keep hoping
Nothing to spare
So my life
Isn't quite there Feel like a ***
A dirty ***
Such a ***
Dirty I'm out here
By myself, all alone
Ready to blow my head off
I hurt so bad inside I wish you could see the world
Through my eyes
Each day is the same
I just wanna laugh again Just wanna laugh again
I'll take it
I'll take it
I will take it, give it to me You dirty little ***
Dirty little ***
You dirty little ***
Dirty little *** You dirty little ***
(I will take it)
Dirty little ***
(I will take it) You dirty little ***
(I will take it)
Dirty little ***
(I will take it)
You dirty little *** I hurt so bad inside
I wish you could see the world
Through my eyes
Each day is the same
I just wanna laugh again I just wanna laugh again
I just wanna laugh again
I just wanna laugh again
I just wanna laugh again
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 176 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4