The Only Thing

Tác giả: Nhạc Ngoại
The only thing that I'd forget
The only thing is that I want you tonight
The only thing that I believe in
The only thing is that I want you tonight
The only thing that I'd be thinking about is your love
The only thing that I've been dreaming about is your love
I can't take my mind off of you
There's just so much that I wanna do
I can't take my mind off of you
There's just so much that I want your love
The only thing that I'd forget
The only thing is that I want you tonight
The only thing that I believe in
The only thing is I want you tonight
You tonight
You tonight
You tonight
And I want you tonight
And I want you tonight
And I want you tonight.

I want you baby
I want you baby
I want you baby
I want you baby
I want you baby
I want you baby
I want you baby
I want you baby
And I want you tonight.

The only thing that I'd forget
The only thing is that I want you tonight
The only thing that I believe in
The only thing is that I want you tonight
The only thing that I'm thinking
The only thing is that I want you tonight
The only thing that I believe in
The only thing is I want you tonight
You tonight
You tonight
You tonight
And all I want is your love.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 25 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4