Change Me

Tác giả: Nhạc Ngoại
Oh yeaaah..

You know that i love you
You know that i love you
You know that i need you
Your my every i breath you.

So dont try to change me
So dont try to change me
Why would you change me
Why would you change me
Baby i will let you go.

So dont try to change me
So dont try to change me
Why would you change me
Baby i will let you go.

You know why, i had my, my l... Said (?)
You said you could handle it
But you lied cause you tried
To change me, move me, and nooooo.

Everything you loved before you dont love no more
Everything i did for you, you dont want no more
Maybe im not the fallin love you've been lookin for
Would you agree
So how can you must see it.

You know that i love you
You know that i love you
You know that i need you
Your my every i breath you.

So don't try to change me
So don't try to change me
Why would you change me
Why would you change me
Baby i will let you go
So dont try to change me
So dont try to change me
Why would you change me
Baby i will let you go.

Why must i,decide on,
Wheter i love you or the world
You met me you fell deeply in love
With me so what is the problem now.

Everything you loved before you dont love no more
Everything i did for you you dont want no more
Maybe im not the man youve been lookin for
Would you agree
So how can you must see it.

You know that i love you
You know that i love you
You know that i need you
Your my every i breath you.

So dont try to change me
So dont try to change me
Why would you change me
Why would you change me
Baby i will let you go
So dont try to change me
So dont try to change me
Why would you change me
Baby i will let you go.

Why would you wanna change me
Arrange me, is that what you call love
Maybe you need somebody different
Somebody who fits you like a glove
But dont change everything that you love
About me when you know that i love you.

You know that i love you
You know that i love you
You know that i need you
Your my every i breath you.

So dont try to change me
So dont try to change me
Why would you change me
Why would you change me
Baby i will let you go
So dont try to change me
So dont try to change me
Why would you change me
Baby i will let you go.

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 172 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4