Acquiesce

Tác giả: Nhạc Ngoại
I don't know what it is
That makes me feel alive
I don't know how to wake
The things that sleep inside
I only wanna see the light
That shines behind your eyes.

I hope that I can say
The things I wish I'd said
To sing my soul to sleep
And take me back to bed
You want to be alone
When we could be alive instead.

Because we need each other
We believe in one another
And I know we're going to uncover
What's sleepin' in our soul
Because we need each other
We believe in one another
(And) I know we're going to uncover
What's sleepin' in our soul
What's sleepin' in our soul.

There are many things
That I would like to know
And there are many places
That I wish to go
But everything's depending
On the way the wind may blow
I don't know what it is
That makes me feel alive
I don't know how to wake
The things that sleep inside
I only wanna see the light
That shines behind your eyes.

Because we need each other
We believe in one another
And I know we're going to uncover
What's sleepin' in our soul
Because we need each other
We believe in one another
(And) I know we're going to uncover
What's sleepin' in our soul
What's sleepin' in our soul.

What's sleepin' in our soul
What's sleepin' in our soul
'Cause we believe
'Cause we believe
Yeah, we believe
'Cause we believe
'Cause we believe
'Cause we believe
Because we need
Because we need.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 183 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4