She Is Love

Tác giả: Nhạc Ngoại
Oh when the sunshine beckons to ya
And your wings begin to unfold
The thoughts you bring and the songs you sing
Are gonna keep me from the cold.

And if the sword is among ya
And its words may wound my soul
You can fill me up with what you've got
Cos my heart's been keeping old.

[Chorus:]
She is love
And her ways are high and steep
She is love
And I believe her when she speaks.

Love
And her ways are high and steep
She is love
And I believe, I do believe her when she speaks.

You're in all my thoughts of passion
And the dreams of my delight
Whatever stirs my mortal frame
Will you keep it warm at night.

I don't know where you come from
No I haven't got a clue
All I know is I'm in love
With someone who loves me too.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 29 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4