Walk Away (Mix Cut)

[Intro:]
La, la, la, la, la (ooh, ooh, ooh)
La, la, la, la, la, la, la
Ooh, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la (mmm mmm)
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la.

[Verse 1:]
I don't know why you're
Changin' the vibe
When it's perfectly right (perfectly right)
And I can't understand
How you hold me to promises
That I never planned.

[Pre-Chorus:]
If you're gonna worry about tomorrow
Then you're gonna miss today
If you're too hung up on the future
Then I might just walk away, walk away (walk away, walk away)
Just walk away, just walk away (just walk away, just walk away)
I don't know how to love you when I'm sober
If you wan't something more I guess it's over
If those are all the words you've got to say
I just close the door and walk away, walk away, walk away.

[Drop:]
Ooh, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la (mmm mmm)
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la (walk away, walk away)
Ooh, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la (mmm mmm)
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la.

[Verse 2:]
I thought we were fine
No complications, just sharing the night
And I can't understand
Why you hold me to promises that I never planned.

[Pre-Chorus:]
If you're gonna worry about tomorrow
Then you're gonna miss today
If you're too hung up on the future
Then I might just walk away, walk away (walk away, walk away)
Just walk away, just walk away (just walk away, just walk away)
I don't know how to love you when I'm sober
If you wan't something more I guess it's over
If those are all the words you've got to say
I just close the door and walk away, walk away, walk away.

[Drop:]
Ooh, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la (mmm mmm)
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la (walk away, walk away)
Ooh, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la (mmm mmm)
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la, la, la.

[Bridge:]
(mmm mmm) (mmm mmm) (mmm mmm)
I just walk away (la, la, la, la, la)
(I just close the door and walk away, walk away)
I just walk away (la, la, la, la, la)
I just close the door and walk away, walk away, walk away.

[Drop:]
Ooh, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la (mmm mmm)
La, la, la, la, la (mmm mmm)
La, la, la, la, la, la, la (just walk away, just walk away)
Ooh, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la (mmm mmm)
La, la, la, la, la (I just close the door and walk away, walk away)
La, la, la, la, la (just walk away, just walk away)
Ooh, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la (mmm mmm)
La, la, la, la, la (mmm mmm)
La, la, la, la, la, la, la (just walk away, just walk away)
Ooh, la, la, la, la, la
La, la, la, la, la (mmm mmm)
La, la, la, la, la
La, la, la, la, la (yeah, I just walk away)
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 20 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4