Light Up The Dark

Byways, highways, freeways, I'm always your's
Smoke billow wings from your blue eyes that got me from the start
Planes glowing bright in the distance
We're rising high.

I am love sick and I just can't be healed
It happened so quick, now I head over heals
For you, 'cause you're the love of my heart
You're the match and we spark the fire
We light up the dark
We light up the dark.

Stars shining, rain falling, love is starting with us
Free flowing melodies, playing on and on and on
Planes glowing bright in the distance
We're rising high.

I am love sick and I just can't be healed
It happened so quick, now I head over heals
For you, 'cause you're the love of my heart
You're the match and we spark the fire
We light up the dark
We light up the dark.

I am a different person for you
You have, changed me, arranged me into something new
I am love sick, and I just can't behave.

Love sick and I just can't be healed
It happened so quick, now I head over heals
For you, 'cause you're the love of my heart
You're the match and we spark the fire
We light up the dark.

love sick and I just can't be healed
It happened so quick, now I head over heals
For you, 'cause you're the love of my heart
You're the match and we spark the fire
We light up the dark.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 166 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4