Liar

Tác giả: Nhạc Ngoại
All day long you're talking
Words escaping from your head
Not a truthful sentence
Lady – this must be said.

Basically you're a liar
A teller of untruths
Every reason not to trust you
And this is telling you the truth.

You're a liar, yes you are, yes you are
A born liar
You're a liar, yes you are, yes you are
Such a liar
And it's all wrong
(why do you do it?)
I won't go along (what's the use)
With your lies, lies, lies, lies.

You look at people so sweetly
Though you're lying through your teeth
You can't tell fact from fiction
From all that crap you preach.

Something about your presence
That devil in your eyes
Whiter than white smiling
Concealing so many lies.

You're a liar, yes you are, yes you are
A born liar
You're a liar, yes you are, yes you are
(why do you do it?)
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 31 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4