Face The Sun

Tác giả: Salaam Remi & Pimentel
[Verse 1:]
I ain't a saint, I think you know
But I see a wave, I'm gonna go
It's no debate that I belong with you, yeah
Baby, we're the same, you know my flaws
So if I ever stray, you know the cause
But no matter what I do, I know, I know I belong with you
I belong with you, yeah, baby.

[Verse 2:]
Yeah, I got a temper, but I'm just sayin'
You pushin' buttons just cause you can
You know I hate it, but I belong with you, oh
But when I'm gone, I think you do
You shouldn't worry 'bout someone new
Cause no matter where I go
You know I know I belong with you.

(I belong with you)

I belong with you, all right woman
I belong with you
You left right a woman, oh
Cause when it's time to face the sun
I know that you're the only one, only one.

Oh, yeah baby, I belong with you
Yeah, I belong with you, I bet a dollar
Cause when it's time to face the sun
I know that you're the only one, the only one.

(We can face the sun
Let's fall into forever yeah) Yeah, forever, baby, all right
(I belong to you babe
I belong to you babe) The only one, yeah
(We can face the sun
Let's fall into forever yeah
I belong to you babe
I belong to you babe) You're the only one
(We can face the sun
Let's fall into forever yeah
(I belong to you babe) Yeah, I belong to you, baby
(I belong to you babe)
Oh, we can face the sun, let's fall into forever, yeah
(I belong to you babe) When it's said and done
(I belong to you babe) You're the only one.

(We can face the sun
Let's fall into forever yeah) You
(I belong to you babe)
(I belong to you babe) I belong with you
(We can face the sun
Let's fall into forever yeah) Oh, you
(I belong to you babe)
(I belong to you babe) I belong with you
(We can face the sun
Let's fall into forever yeah) Oh, baby
(I belong to you babe
I belong to you babe)
Oh, and when it's time to face the sun
I know that you're the only, you're the only one.

I know that you're the only, you're the only one
You, you
You, you
(We can face the sun
Let's fall into forever yeah
I belong to you babe
I belong to you babe)
(We can face the sun) Oh, cause when it's time to face the sun
(Let's fall into forever yeah)
(I belong to you babe) I know that you're the only one
(I belong to you babe) Only one.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 52 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4