Nuh Ready Nuh Ready

Lời bài hát Nuh Ready Nuh Ready
[Chorus:]
Mi and di mandem
We haffi run from half of di gyal dem
So sweet, so sweet
Don't want mi children and ting'
Mi nuh ready fi all dem tings
So sweet, you're so sweet, yeah
Yeah, mi nuh ready fi all dem things yet
So sweet, so sweet, yeah
Yeah, I'm not ready fi all dem tings yet
I'm not ready fi all dem tings yet.

[Verse 1:]
She call me kid, kid, kid
My mama kiss her kid
She say mi tooth-tooth sweet
She say mi tooth-tooth sweet
Don't make me feel like I love you
Just 'cause I thought you was special
Won't make me feel like I love you
Baby, girl, I won't settle
I had dreams of fuckin' the baddest bitch
Last night I awoke up and I fucked the baddest bitch
I thought I would be ready when I seen her
When I was in the disco
I gotta keep it honest
Keep it real with you.

[Chorus:]
Mi and di mandem
We haffi run from half of di gyal dem
So sweet, so sweet
Don't want mi children and tings
Mi nuh ready fi all dem tings
So sweet, you're so sweet
Mi nuh ready fi all dem tings yet
So sweet, so sweet
Mi and di mandem
We haffi run from half of di gyal dem
So sweet, you're so sweet
Don't want mi children and tings
Mi nuh ready fi all dem tings
So sweet, you're so sweet
Mi nuh ready fi all dem tings
So sweet, so sweet.

[Verse 2:]
I strapped up 'cause they mapped up
'Cause I need to know where you are
Can't keep following these signs
'Cause you're lookin' for a sign, and I can't give you one
Start to feel like it's mad love
That's givin' your attraction, to me
Yeah, I just want you, nobody else, baby
I don't wanna get too far
It's just you that I want.

[Chorus:]
When it's mi and di mandem
We haffi run from half of di gyal dem
So sweet, so sweet
Don't want mi children and tings
Mi nuh ready fi all dem tings
So sweet, you're so sweet
Mi nuh ready fi all dem tings yet
So sweet, so sweet
Mi and di mandem
We haffi run from half of di gyal dem
So sweet, so sweet
Don't want mi children and tings
Mi nuh ready fi all dem tings
So sweet, you're so sweet
Mi nuh ready fi all dem tings.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 191 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4