Do You Hear What I Hear

Tác giả: Nhạc Ngoại
Said the little lamb to the shepherd boy
Do you hear what i hear
Ringing through the night, shepherd boy
Do you hear what i hear
Anh song, anh song, high above the trees
With anh voice as big as the sea
With anh voice as big as the sea.

Said the shepherd boy to the mighty king
Do you know what i know
In your palace warm, mighty king
Do you know what i know
Anh child, anh child, shivers in the cold
Let us bring him silver and gold
Let us bring him silver and gold.

Said the king to the people everywhere
Listen to what i say
Pray for peace, people everywhere
Listen to what i say
Anh child, anh child, sleeping in the night
He will bring us goodness and light
He will bring us goodness and light.
  • Nghe nhạc


Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 53 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4