Wings

Tác giả: Nhạc Ngoại
A beating drum
It's in my lungs
I breathe it in, it takes my breath away
I don't look back
It's just a trap
We are all one but we're not the same.

Everybody's looking for a new horizon
Everybody wants to leave the world behind them
Everybody's looking for a new horizon
Everybody's looking for a second chance
Everybody's wishing they could take a stand
Everybody's looking for a second chance.

What if I lose my self control
What if I choose to let it go
I want to let you and me collide
Baby these wings were made
These wings were made to fly, la la la.

The deepest veins
The darkest truth
A secret place I only want to share with you
Look in my eyes
Undress my soul.

Cause everybody's looking for a new horizon
Everybody wants to leave the world behind them
Everybody's looking for a new horizon
Everybody's looking for a second chance
Everybody's wishing they could take a stand
Everybody's looking for a second chance.

What if I lose my self control
What if I choose to let it go
I want to let you and me collide
Baby these wings were made
These wings were made to, la la la
These wings were made to fly, la la la.

Fly, la la la...

What if I lose my self control
What if I choose to let it go
I want to let you and me collide
Baby these wings were made to fly
What if I lose my self control
What if I choose to let it go
I want to let you and me collide
Baby these wings were made
These wings were made to, la la la...
(Everybody's looking for a new horizon
Everybody's wants to leave the world behind them
Everybody's looking for a new horizon)
These wings were made to fly, la la la
(Everybody's looking for a second chance
Everybody's wishing they could take a stand
Everybody's looking for a second chance)

These wings were made to fly
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 167 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4