Quiet Nights

Tác giả: Nhạc Ngoại
Quiet nights 'n quiet stars, quiet chords from my guitar
Floating on the silence that surrounds us
Quiet thoughts 'n quiet dreams, quiet walks by quiet streams
Climbing hills where lovers go to watch the world below together
We will live eternally in this mood of reverie
Away... from all the earthly cares around us
My world was dull each minute until I found you in it
And all at once the happiness I knew
Became these quiet nights of loving you!

We will live eternally in this mood of reverie
Away... from all the earthly cares around us
My world was dull each minute until I found you in it
And all at once the happiness I knew
Became these quiet nights of loving you!
Hmmm...
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 101 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4