Brave For You

[Verse 1: Romy Madley Croft]
In all I know
And what I've done
I take you along
Though you're not here
I can feel you there
I take you along.

[Pre-Chorus: Romy Madley Croft]
And when I'm scared
I imagine you're there
Telling me to be brave.

[Chorus: Romy Madley Croft]
So I will be brave for you
Stand on a stage for you
Do the things that I'm afraid to do
I know you want me to
I will be brave
I know you want me to.

[Verse 2: Romy Madley Croft]
I see things change
And now watch them grow
And I know you do too
When the things don't make sense
I have courage
Because of you.

[Pre-Chorus: Romy Madley Croft]
And when I'm scared
I imagine you're there
Telling me to be brave.

[Chorus: Romy Madley Croft]
So I will be brave for you
Stand on a stage for you
Do the things that I'm afraid to do
I know you want me to
I will be brave
I will be brave
Do the things that I'm afraid to do
I know you want me to.

[Outro: Romy Madley Croft]
There are things I wish I didn't know
I try my best to let them go.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 116 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4