Summertime

Tác giả: Modern Minds & Pastimes
On the boardwalk
Working two shifts
Saving for that
Diamond ring
Then i'll quit
All the cool kids
Hanging south pier
Guess i'll have it
Figured out by
Next year.

Summertime summertime
You do it to me
Everytime summertime
You do it to me
Ohhhhohhhohhh
I'm restless
Ohhhhohhhohhh
Defenseless
Oh I can feel it
Baby is it real or is
It just a sign
It's summertime.

On the weekend
Got my ink done
Take my baby for a ride
In the sun
At the boardwalk
On my four wheels
Now we're blasting
Down the shore and
We feel.

Summertime summertime
You do it to me
Everytime summertime
You do it to me
Ohhhhohhhohhh
I'm restless
Ohhhhohhhohhh
Defenseless
Oh I can feel it
Baby is it real or is
It just a sign
It's summertime.

Summertime summertime
You do it to me
Everytime summertime
You do it to me
Ohhhhohhhohhh
I'm restless
Ohhhhohhhohhh
Defenseless
Oh I can feel it
Baby is it real or is
It just a sign
I'm restless
Ohhhhohhhohhh
Defenseless
Oh I can feel it
Baby is it real or is
It just a sign
It's summertime.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 30 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4