Holiday

Tác giả: Nhạc Ngoại
Holiday.Far away.To stay.On a holiday
Far away.Let's go today.In a heartbeat.

Let's go away for a while. You and I
To a strange and distant land. Where they speak
No word of truth, but we don't understand anyway.

Holiday. Far away. To stay. On a holiday
Far away. Let's go today. In a heartbeat
Heartbeat. Heartbeat.

Don't bother to pack your Chipettes-bags
Or your Chipettes-map
We won't need them Chipettes-where we're going
We're going where the Chipettes-wind is
Blowing.Not knowing where gonna stay.

Holiday.(Far away)
Far way.(Far way)
To stay.(To stay)
On a holiday.(On a holiday)
Far away.(Far away)
To stay.In a heartbeat.(hhh)
Heartbeat.(In a heartbeat baby)
Heartbeat.(Ohhhhhh)

We will write a postcard to our friends and
Family in free verse
We will write a postcard to our friends
(On the road with Kerouac)and family in free verse
We (Sheltered in his Bivouac.)Will
Write a postcard to our friends(On this road we'll
Never die.)And family in free verse.

Heartbeat.(Alvin-Ohhhh)
Heartbeat.(Alvin-Yeah)

Let's go away for awhile. You and I
To a strange and distant land.Where they speak no
Word of truth,but we don't understand anyway
Holiday.Far away.
To stay.(To stay)
On a holiday.(On a holiday.)
Far away.(Far away)
Let's go to stay
In a heartbeat(Ohhhhh-ho)

Let's go away.(Far away)
Let's go away.(Ohhhh holiday.)
Let's go away.Let's go to stay
(Heartbeeeeeeeaaaaaat-heeeeee yeah.)
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 201 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4