Don't Play That Song

Tác giả: Chưa Biết
Don't play it no more
Don't play it no more
Don't play it no more
No, no, no, no, no, no, no.

Don't play that song for me
It brings back memories
Of days that I once knew
The days I spent with you.

Oh no, don't let it play
It fills my heart with pain
Please stop it right away
I remember just-a what it said.

It said (Darling, I love you)
You know that you lied (Darling, I love you)
You know that you lied (Darling, I love you)
You know that you lied (whoa), you lied (whoa)

Don't play it no more
Don't play it no more
Don't play it no more
No, no, no, no, no, no, no.

I remember on our first date
You kissed me and you walked away
You were only seventeen
I never thought you'd act so mean.

You said (Darling, I love you)
But, baby, you lied (Darling, I love you)
Yes, baby, you lied (Darling, I love you)
Mmm, you know you lied (whoa), oh
(Whoa, whoa, whoa, whoa)

(Darling, I love you)
You know that you lied, darling
(Darling, I love you)
You know that you lied
(Darling, I love you)
You know that you lied (whoa), you lied (whoa)

Go on and hurt me, baby
Do what you will.

But baby you told me you loved me
You told me you cared you said,
I'll go with you darling almost anywhere
But darling, you know that you lied, lied, lied, lied, lied.
  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 301 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4