Karma Police

Tác giả: Radiohead
1.
Karma police, arrest this man
He talks in maths
He buzzes like a fridge
He's like a detuned radio

Karma police, arrest this girl
Her Hitler hairdo is
Making me feel ill
And we have crashed her party

[Chorus:]
This is what you'll get
This is what you'll get
This is what you'll get when you mess with us

2.
Karma Police
I've given all I can
It's not enough
I've given all I can
But we're still on the payroll

[Bridge:]
And for a minute there, I lost myself, I lost myself
Phew, for a minute there, I lost myself, I lost myself

For for a minute there, I lost myself, I lost myself
Phew, for a minute there, I lost myself, I lost myself
  • Nghe nhạc
Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 283 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4