Body Electric (Blue)

Tác giả: Nhạc Ngoại
I've got a feeling in my bones
A feeling in my bones about you
I'm tall
I'm feeling like I'm grown
A feeling that I'm grown on you
I'm tired at staring at the stones
Staring at the stones with you
Just take time
Running at a rope
Running at a rope on you.

Cos I'm a foreigner, a foreigner to you
And all I wanna be is your body
Your body in electric blue
Your body in electric blue
Your body in electric blue.

I'm bored
Sleepy on a wall
Sleepy on a wall for you
It's cold
The electronic soul
The electronic soul for you
You gotta take your time with love
You gotta hold that piece of your heart
You gotta take your time with love
You gotta hold on, hold on.

Cos I'm a foreigner, a foreigner to you
And all I wanna be is your body
Your body in electric blue
Your body in electric blue
Your body in electric blue
Your body in electric blue
Blue
Your body in electric blue
Blue
Your body in electric blue.

You gotta take your time with love
You gotta take your time with love
You gotta take your time with love
You gotta take your time with love
You gotta take your time with love
You gotta take your time with love
You gotta take your time with love
You gotta hold on, hold on.

Cos I'm a foreigner, a foreigner to you
And all I wanna be is your body
Your body in electric blue.

Cos I'm a foreigner, a foreigner to you
And all I wanna be is your body
Your body in electric blue
Your body in electric blue
Your body in electric blue
Your body in electric blue
Blue
Your body in electric blue.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 61 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4