Life Itself

Tác giả: David Bayley & Tariq Tafo
Daddy was dumb said that I’d be something special
Brought me up tough but I was a gentle human
Said that he loved each of my two million freckles
When I grew up was gonna be a superstar.

I can't get a job so I live with my mom
I take her money but not quite enough
I sit in the car and I listen to static
She said I look fat but I look fantastic.

Cut back down to my knees
Gotta get back, gotta get free
Cut back down to my knees
Lean back now, lean back and breathe
Cut back down to my knees
Gotta get back, gotta get free
Cut back down to my knees
Lean back now, lean back and breathe.

I'm waking up, lost in boxes outside Tesco
Look like a bum sipping codeine Coca-Cola
Thought that I was northern Camden's own Flash Gordon
Sonic ray gun, gonna be a superstar.

I can't get a job so I live with my mom
I take her money but not quite enough
I make my own fun in grandmama's basement
Said I look mad, she said I look wasted.

Cut back down to my knees
Gotta get back, gotta get free
Cut back down to my knees
Lean back now, lean back and breathe
Cut back down to my knees
Gotta get back, gotta get free
Cut back down to my knees
Lean back now, lean back and breathe.

Cut back down to my knees
Gotta get back, gotta get free
Cut back down to my knees
Lean back now, lean back and breathe
Cut back down to my knees
Gotta get back, gotta get free
Cut back down to my knees
Lean back now, lean back and breathe
Cut back down to my knees
Gotta get back, gotta get free
Cut back down to my knees
Lean back now, lean back and breathe.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 58 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4