Ai Là Số Không

Tác giả: Duy Đoàn
Khi ta không quen tên nhau.
Khi ta không tên, chẳng biết nhau.
Người ơi !!
Ai là số không ?
Khi thế gian không có lòng tin vào nhau.
Khi không tên quen nhau.
Khi không tên chẳng biết nhau.
Vì đâu ?
Thế nào ? Chẳng đồng hành.
Có lẽ, chúng ta không có mặt trên cõi đời này.
Thế gian không có lòng tin.
Số không cõi trần đời.

Khi ta không quen tên nhau.
Khi ta không tên, chẳng biết nhau.
Người ơi !!
Ai là số không ?
Khi thế gian không có lòng tin vào nhau.
Khi không tên quen nhau.
Khi không tên chẳng biết nhau.
Vì đâu ?
Thế nào ? Chẳng đồng hành.
Có lẽ, chúng ta không có mặt trên cõi đời này.
Thế gian không có lòng tin.
...
Số không cõi trần đời.
  • Nghe nhạc
Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Duy Đoàn
Bài này đã được xem 383 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4