Tôi Là Người Việt Nam

Tác giả: Duy Đoàn
Việt Nam !! Tôi nguyện yêu mến.
Nhiều khi không cùng tư tưởng.
Để tự nói lên lời yêu.
Tôi nguyện mãi mãi với non sông.
Tôi nguyện với đất nước muôn đời.
Ngàn đời !!
...
Việt Nam !! Tôi nguyện yêu mến.
Với nước non này. Với non sông này.
Với quê hương này. Với tổ quốc này.
Tôi tự nguyện !! Yêu quê mình.
Một đời.
Đất nước tôi rộng lớn bao la.
Tôi thấy rằng !! Tôi thấy rằng !!
Không có nơi nào sánh bằng nơi này.
...
Vì, tôi là người Việt Nam.
Tôi yêu quê hương tôi.
Tôi yêu non nước tôi.
Tôi yêu non sông tôi.
Những điều nào tôi cũng có thể được biết và tham gia.
Quan tâm, yêu thương, lo lắng, chăm sóc, quý mến nhau.
Tình dân tộc, đất nước ta !!
Ngàn đời.
...
Vì, tôi là người Việt Nam.

Việt Nam !! Tôi nguyện yêu mến.
Nhiều khi không cùng tư tưởng.
Để tự nói lên lời yêu.
Tôi nguyện mãi mãi với non sông.
Tôi nguyện với đất nước muôn đời.
Ngàn đời !!
...
Việt Nam !! Tôi nguyện yêu mến.
Với nước non này. Với non sông này.
Với quê hương này. Với tổ quốc này.
Tôi tự nguyện !! Yêu quê mình.
Một đời.
Đất nước tôi rộng lớn bao la.
Tôi thấy rằng !! Tôi thấy rằng !!
Không có nơi nào sánh bằng nơi này.
...
Vì, tôi là người Việt Nam.
Tôi yêu quê hương tôi.
Tôi yêu non nước tôi.
Tôi yêu non sông tôi.
Những điều nào tôi cũng có thể được biết và tham gia.
Quan tâm, yêu thương, lo lắng, chăm sóc, quý mến nhau.
Tình dân tộc, đất nước ta !!
Ngàn đời.
...
Vì, tôi là người Việt Nam.
...
Với nước non này. Với non sông này.
Với quê hương này. Với tổ quốc này.
Ngàn đời.
...
Với nước non này. Với non sông này.
Với quê hương này. Với tổ quốc này.
Ngàn đời.
...
Chữ tình và gắn cùng chữ hiếu với quê hương.
  • Nghe nhạc

Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Duy Đoàn
Người sửa: Duy Đoàn
Bài này đã được xem 660 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4