Crawl Through The Fire

Tác giả: Nhạc Ngoại
I cant find you
In the smoke
The night is burning
As we choke
Fire, fire, all around
Fire, fire, hit the ground
Get on the floor, souls to breathe
Get on the floor, souls to see.

Fight the heat
Crawl to me.

Fire, fire erupts
Fire, fire blowing up
Get on the floor, on your knees
Get on the floor, til they bleed.

Crawl through the fire
Rescue and inspire
Crawl, make it through
Saving me, saving you.

I cant find you
In the smoke
The night is burning
As we choke
Fire, fire erupts
Fire, fire blowing up
Get on the floor, on your knees
Get on the floor, til they bleed.

Fight the heat
Crawl to me, yeah.

Crawl through the fire
Rescue and inspire
Crawl, make it through
Saving me, saving you.

Whoao
Whoao

Fight the heat
Crawl to me, yeah, yeah
Yeah.

Crawl through the fire
Rescue and inspire
Crawl, make it through
Saving me, saving you.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 39 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4